Disclaimer

DTS Meat Processing NV bv streeft ernaar dat de inhoud van deze site zo up-to-date en accuraat mogelijk is. DTS Meat Processing NV geeft geen garanties af of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, juistheid of betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van, of op andere wijze met inachtneming van de informatie / gegevens op deze site of sites gelinkt aan deze site.

In geen geval zal DTS Meat Processing NV aansprakelijk gehouden kunnen worden van speciale, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of winst, ofwel door een contractuele handeling, nalatigheid of andere misleidende handelingen voortvloeiend uit of inverband gebracht met het gebruik van de informatie / gegevens op deze site of sites gelinkt aan deze site.