Licenties

Kwaliteitssystemen en licenties DTS
Om de kwaliteit en de veiligheid van onze eindproducten te waarborgen wordt bij DTS gebruik gemaakt van een HACCP systeem. Dit kwaliteitsborgingsysteem werd ontwikkeld conform de geldende wet- en regelgevingen voor ons type bedrijf. 


Naast de HACCP erkenning is DTS nu ook BRC gecertificeerd. BRC is de hoogste standaard in de levensmiddelenindustrie om voedselveiligheid te kunnen garanaderen. Door te voldoen aan de BRC normen verwerft DTS een internationale erkenning op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit helpt ons om de consumenten te beschermen, onze wettelijke verplichtingen na te komen en ons DTS merk te kunnen garanderen.


Halal certificering

De wereldwijde vraag naar Halal producten neemt jaarlijks flink toe. DTS richt zich specifiek op dit segment. Het Belgische bedrijf Behalal heeft het halal certificaat toegekend aan DTS. Dit certificaat bevestigt dat DTS meat processing voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de International Halal Integrity Alliance.
Bekijk ons halal certificaat hier

 

Aanwezigheid GMO's
DTS garandeert op grond van schriftelijke verklaringen van haar leveranciers van zowel grond- als hulpstoffen dat de eindproducten niet van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) zijn.